brandmeldinstallatie

Brandmeldsysteem vereist ?

Wij willen graag deze vraag beantwoorden.
Vaak heeft de eis een wettelijke achtergrond. En voldoet het bouwwerk niet geheel aan het bouwbesluit, of omdat het pand een andere gebruiksfunctie krijgt dan is voorgeschreven.
Maatregelen en eisen hebben als doel om alle mensen veilig en op tijd uit een brandend pand te krijgen. Maar ook de verzekeraar kan eisen opleggen om zo snel mogelijk een brand te detecteren en hier meer de schade te beperken.

Brandmeldinstallatie

Een brand snel detecteren kan door middel van een brandmeldinstallatie die ook de brand kan door melden.
Dit wordt automatisch door geven en het slow-whoop gaat met het doel om mensen te waarschuwen en mensenlevens te redden.
In het gebruiksbelsuit staat omschreven wanneer er een melding verstuurd mag worden naar de brandweeer.
Bovendien kunnen bepaalde sturingen deuren laten dicht gaan. En hier mee een veilige ontvluchting creëren in zo min mogelijk rook.
Denk hier bij aan kleefmagneten op rookdeuren die deuren los laten, luchtbehandeling die wordt beperkt, of het aansturen van een automatische blusinstallatie, het ontgrendelen van toegang.

Certificering

Een certificaat kan niet zomaar worden verkregen de installatie moet volgens de normen zijn aangelegd.
Verschillende wetten liggen ten grondslag aan een eis van de overheid:
Bouwbesluit – hierin staan de regels voor ver- en nieuwbouw. Indien bouwkundige maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn, kan een brandmeldinstallatie zorgen voor een gelijkwaardige veiligheid.
Hierdoor voldoet u nog steeds aan de regelgeving.
Gebruiksbesluit – hierin staan de regels voor het (brand)veilig gebruik van een pand. In dit besluit staat een lijst van gebruiksfuncties van panden waarvoor een installatie vereist is voordat het pand in gebruik genomen mag worden.
Arbowetgeving – de regels voor een veilige werkomgeving.
Milieuwetgeving – regels om schade aan mens en milieu te beperken, ook bij een mogelijke brand.

De verzekeraar kijkt (ook) naar andere zaken:
Is het risico en de kans groot dat er een brand kan ontstaan?
Zal de schade groot zijn bij brand?
Moet de verzekeraar dan betalen?

Als het antwoord JA is op de bovenstaande vragen zal de verzekeraar met een eis tot installatie van een brandmeldsysteem kunnen komen.

Maar ook steeds vaker wil de gebruiker van een pand zelf een brandmeldsysteem hebben voor de persoonlijke veiligheid en het beperken van (bedrijfs)schade. Na een brand gaan veel bedrijven failliet doordat ze soms maanden niet kunnen functioneren terwijl de vaste lasten doorgaan. Zelfs als een verzekeraar de schade zal vergoeden is dit vaak niet snel genoeg geregeld.

Waaraan moet de installatie voldoen?

Een vereiste brandmeldinstallatie moet in Nederland voldoen aan de norm NEN2535 en het aanvullingsblad NEN2535/A1.
Volgens het Gebruiksbesluit heeft een brandmeldinstallatie altijd een gekoppelde ontruimingsinstallatie en deze moet voldoen aan de norm NEN2575.

Programma van Eisen

Voordat een ontwerp door een branddetectiebedrijf gemaakt kan worden zullen alle eisen geinventariseerd moeten worden na een risico-analyse. Dit wordt door een Programma van Eisen Opsteller uitgevoerd en samengevat in een Programma van Eisen. Een gecertificeerd PvE- Opsteller is noodzakelijk als er meer dan één eisende partij aanwezig is. Het programma zal door alle partijen voor akkoord ondertekend worden.

Er kunnen drie eisende partijen zijn:
Overheid
Verzekeraar
Gebruiker
De PvE- Opsteller maakt het Programma van Eisen en vermeld daarin o.a. de brandgrootte, de prestatie eisen en certificering.

Hoeveel kost de installatie en welk systeem is geschikt voor mij?
Als het PvE gemaakt is kan een calculatie gemaakt worden voor het systeem. Onze Projecteringsdeskundige zal gaan uitzoeken welke detectiemethode het meest geschikt is voor uw situatie. Een brand kan gedetecteerd worden door rookgasmelders, thermomelders, aspiratiemelders, vlammenmelders etc. Deze melders kunnen met een geadresseerd- of een conventioneel systeem worden verbonden. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen en verschillende prijsconsequenties. Meester Electronics levert en installeert verschillende fabrikaten waardoor steeds wordt gezocht naar de beste prijs voor het vereiste kwaliteitsniveau omschreven in het PvE.
Het is dus altijd maatwerk.

Onderhoudscontract

Na installatie zal het systeem conform de norm onderhouden moeten worden volgens de NEN2654-1. Van Atten biedt onderhoudscontracten aan waardoor aantoonbaar regelmatig onderhoud conform de norm wordt uitgevoerd. Bovendien zijn we voor contractklanten 24 uur per dag bereikbaar.